«

Całkowity okres pełnienia funkcji ośrodka administracji regionalnej

Całkowity okres pełnienia funkcji ośrodka administracji regionalnej