«

Najdłuższy ciągły okres pełnienia funkcji ośrodka administracji regionalnej

Najdłuższy ciągły okres pełnienia funkcji ośrodka administracji regionalnej