«

Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego w Radomiu, następnie Rządu Gubernialnego Radomskiego, proj. A. Corazzi

Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego w Radomiu, następnie Rządu Gubernialnego Radomskiego, proj. A. Corazzi