«

Herb guberni kieleckiej w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Herb guberni kieleckiej w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego