«

Herb guberni kieleckiej w latach 1866-1915

Herb guberni kieleckiej w latach 1866-1915