↑ Powrót do Region – obecnie

Powiązania instytucjonalne

 

Liczne istniejące obecnie podziały terytorialne – publiczne i niepubliczne – nawiązują do historycznych jednostek terytorialnych w regionie kielecko-radomskim. Pochodzenie XIX-wieczne ma radomska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Powstała w roku 1880 jako Zarząd Dóbr Państwowych dla guberni kieleckiej, lubelskiej, radomskiej i siedleckiej. Uznawana jest za najstarszą w Polsce. Dzisiaj obejmuje niemalże całe województwo świętokrzyskie oraz południową część województwa mazowieckiego.

> http://mapa.radom.lasy.gov.pl

 

Od roku 1992 obowiązuje w Polsce nowy podział na diecezje Kościoła katolickiego. Diecezja radomska powstała z północnej części diecezji sandomiersko-radomskiej. Diecezja ta – jako sandomierska – istniała od roku 1818 w granicach ówczesnego województwa sandomierskiego. Dziś diecezja radomska powiela granice tegoż województwa wyznaczone przez widły Wisły i Pilicy. Do diecezji radomskiej należy północna część obecnego województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Suchedniów. Parafie wysunięte najdalej w stronę Gór Świętokrzyskich to Chybice przed Nową Słupią oraz Ostojów za Suchedniowem. Na południowym zachodzie diecezja radomska obejmuje Końskie, Przedbórz i Radoszyce. Na zachodzie w jej skład wchodzi cały powiat opoczyński z obecnego województwa łódzkiego.

> http://diecezja.radom.pl/mapam

 

Radom jest siedzibą wschodniego okręgu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, obejmującego Polskę południowo-wschodnią, wraz całym województwem świętokrzyskim. Ponadto terytoria województw kieleckiego i radomskiego sprzed 1999 roku pozostają w zasięgu działania oddziału PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej; jeszcze przed kilku laty był to Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego.

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej – należący do spółki Polskie Linie Kolejowe – prócz północnej części województwa świętokrzyskiego obejmuje całość obszaru leżącego w widłach Wisły i Pilicy, to jest okręg radomski i powiat opoczyński. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Radomiu ma w zasięgu działania województwo świętokrzyskie wraz z okręgiem radomskim. Wspólny dla Kielc i Radomia jest także najpoczytniejszy regionalny dziennik – „Echo”.

 

„Ziemia Odrowążów” to stowarzyszenie powiatów obejmujących historyczne gniazdo tego małopolskiego rodu. Pięć zrzeszonych powiatów stanowi północno-zachodnią część regionu międzyrzecza Wisły i Pilicy. Znajduje się one obecnie w trzech różnych województwach: konecki i skarżyski w świętokrzyskim, opoczyński w łódzkim, a przysuski i szydłowiecki w mazowieckim. Celem współpracy jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego. Podkreśla się konieczność reintegracji regionu. Służyć temu mają działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik społeczno-kulturalny „Ziemia Odrowążów”.

> http://ziemiaodrowazow.pl

 

Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim skupia podmioty publiczne i prywatne z pogranicza obecnych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Spośród samorządów terytorialnych należą do niej powiaty lipski i ostrowiecki, ponadto pięć gmin z powiatu lipskiego, cztery – z powiatu ostrowieckiego, i jedna – z opatowskiego. Grupa podejmuje działania na polu gospodarki lokalnej, ochrony środowiska, oświaty i turystyki. Inicjatywy łączące obszar dwu województw to Szlak Gombrowicza oraz Szlak Żółwia i Dinozaura. Doroczny Piknik Gombrowiczowski w Dołach Biskupich urządzany jest we współpracy z radomskim Teatrem Powszechnym.

> http://www.krzemiennykrag.info