↑ Powrót do Region – obecnie

Sytuacja społeczno-gospodarcza

 

Region kielecko-radomski wyróżnia się z otoczenia pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej. Obecne województwo świętokrzyskie oraz podregion radomski cechuje bardzo podobna wartość Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca. Region plasuje się przy górnej granicy przedziału wartości charakterystycznych dla Polski wschodniej.

 

pkb_na_mieszkanca_2010

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 

Obecne województwo świętokrzyskie i podregion radomski są bardzo podobne pod względem struktury zatrudnienia.

 

udzial_sektora_i

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 

udzial_sektora_ii

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 

udzial_sektora_iii

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

 

Zauważalny jest stosunkowo mały udział sektorów przemysłu i usług. Również w tym przypadku region wypada podobnie jak województwa Polski wschodniej. Jednocześnie wysokie wskaźniki udziału rolnictwa świadczą o przeludnieniu wsi. Jest to pokłosie przemian gospodarczych, które dotknęły region i do dzisiaj stanowią o jego problemach.

Podłożem kryzysu gospodarczego jest upadek przemysłu maszynowego, w tym zbrojeniowego, który dominował w aglomeracji staropolskiej. Przemysł nie został zastąpiony sektorem usług. Obecnie najbardziej znaczącym biegunem wzrostu w aglomeracji staropolskiej są Kielce. Pozostały obszar na pograniczu obecnych województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, z Radomiem i miastami nad Kamienną, stanowi zwarty obszar problemowy. Znamienne jest, iż obszar ten, dotknięty kryzysem społeczno-gospodarczym, stanowi centrum regionu kielecko-radomskiego. Problem wysokiego bezrobocia cechuje większość obszaru aglomeracji staropolskiej.

 

stopa_bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS